6. Voorstel inzake vaststelling Afstemmingsverordening en Toeslagenverordening gemeente Dinkelland 2013

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn per deze datum de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gewijzigd.
Deze wijzigingen noodzaken tot aanpassing van de Afstemmingsverordening en de Toeslagenverordening en tot vaststelling van de nieuwe beleidsregels boeteoplegging WWB, IOAW en IOAZ Dinkelland 2013 en terugvordering inkomensvoorzieningen Dinkelland 2013.


Bree, Edo van
Bree, Edo van
21:04:29 - 21:05:46 


Zwiep-Rosens, Annette
Zwiep-Rosens, Annette
21:06:16 - 21:07:56  21:08:54 - 21:09:44 

Bos, Willem
Bos, Willem
21:08:29 - 21:08:54 

Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. J.F.H. Broekhuis
Tijd:
19:30 uur
Commissiegriffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema
Plaats:
Algemene documenten

Vergadering 25 juni 2013

Bezig met opslaan...
 1. 19:30:08 - 21:24:10: Start van de opname
 2. 19:32:22 - 20:45:57: Voorzitter Broekhuis, Jan
 3. 19:32:32 - 19:32:52: Spreker Broekhuis, Jan
 4. 19:32:34 - 19:53:37: 1. Jaarverslag commissie Bezwaarschriften 2012 (aanvang 19.30 uur)
 5. 19:32:53 - 19:36:34: Gastspreker dhr. Vochteloo
 6. 19:36:34 - 19:37:43: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 7. 19:37:43 - 19:39:29: Spreker Cazemier, Roel
 8. 19:39:29 - 19:40:47: Spreker Bos, Willem
 9. 19:40:47 - 19:42:44: Gastspreker dhr. Vochteloo
 10. 19:42:44 - 19:44:20: Spreker Cazemier, Roel
 11. 19:44:20 - 19:45:24: Spreker Wolbers, Henk
 12. 19:45:24 - 19:46:53: Gastspreker dhr. Vochteloo
 13. 19:46:53 - 19:48:41: Spreker Cazemier, Roel
 14. 19:48:41 - 19:49:48: Spreker Munster, Benno
 15. 19:49:49 - 19:51:31: Gastspreker dhr. Vochteloo
 16. 19:51:31 - 19:52:19: Spreker Cazemier, Roel
 17. 19:52:19 - 19:52:57: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 18. 19:52:57 - 19:53:22: Spreker Cazemier, Roel
 19. 19:53:22 - 19:53:55: Spreker Broekhuis, Jan
 20. 19:53:37 - 20:08:00: 2. Rondvraag
 21. 19:53:55 - 19:54:42: Spreker Ossenvoort, Ria
 22. 19:54:42 - 19:55:47: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 23. 19:55:47 - 19:56:00: Spreker Ossenvoort, Ria
 24. 19:56:00 - 19:56:32: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 25. 19:56:32 - 19:56:50: Spreker Bree, Edo van
 26. 19:56:50 - 19:57:58: Spreker Steggink, Alfons
 27. 19:57:58 - 19:58:46: Spreker Johannink, Jos
 28. 19:58:46 - 19:58:57: Spreker Bree, Edo van
 29. 19:58:57 - 19:59:21: Spreker Johannink, Jos
 30. 19:59:21 - 20:00:10: Spreker Steggink, Alfons
 31. 20:00:10 - 20:01:04: Spreker Maathuis, Fons
 32. 20:01:05 - 20:02:41: Spreker Cazemier, Roel
 33. 20:02:41 - 20:05:57: Spreker Bos, Willem
 34. 20:05:57 - 20:07:57: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 35. 20:07:57 - 20:08:39: Spreker Broekhuis, Jan
 36. 20:08:00 - 20:24:34: 3. Voorstel inzake kennis nemen van de ontwerpbegrotingen 2014 gemeenschappelijke regelingen
 37. 20:08:39 - 20:10:04: Spreker Johannink, Jos
 38. 20:10:04 - 20:11:54: Spreker Bree, Edo van
 39. 20:11:54 - 20:13:04: Spreker Maathuis, Fons
 40. 20:13:04 - 20:19:01: Spreker Steggink, Alfons
 41. 20:19:01 - 20:20:12: Gastspreker dhr. Hellemons (ambtenaar)
 42. 20:20:12 - 20:20:56: Spreker Bree, Edo van
 43. 20:20:56 - 20:21:21: Spreker Maathuis, Fons
 44. 20:21:21 - 20:21:49: Spreker Munster, Benno
 45. 20:21:49 - 20:22:54: Spreker Steggink, Alfons
 46. 20:22:55 - 20:23:13: Gastspreker dhr. Hellemons (ambtenaar)
 47. 20:23:13 - 20:23:25: Spreker Cazemier, Roel
 48. 20:23:25 - 20:23:37: Spreker Broekhuis, Jan
 49. 20:23:37 - 20:24:30: Spreker Johannink, Jos
 50. 20:24:30 - 20:25:11: Spreker Broekhuis, Jan
 51. 20:24:34 - 20:45:57: 4. Voorstel inzake vaststelling beleidsnota “Vitale Coalities, betere gezondheid, meer participatie”
 52. 20:25:11 - 20:25:33: Spreker Schutte, Berthie
 53. 20:25:33 - 20:26:21: Spreker Demmer, Christel
 54. 20:26:22 - 20:29:05: Spreker Bos, Willem
 55. 20:29:05 - 20:30:40: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 56. 20:30:40 - 20:34:46: Spreker Ossenvoort, Ria
 57. 20:34:46 - 20:39:43: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 58. 20:39:43 - 20:40:36: Spreker Ossenvoort, Ria
 59. 20:40:36 - 20:41:31: Spreker Bos, Willem
 60. 20:41:31 - 20:43:43: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 61. 20:43:43 - 20:45:13: Spreker Cazemier, Roel
 62. 20:45:13 - 20:45:33: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 63. 20:45:33 - 20:45:57: Spreker Broekhuis, Jan
 64. 20:45:57 - 20:57:54: Pauze
 65. 20:58:13 - 21:04:16: 5. Voorstel inzake vaststelling Verordening inburgering gemeente Dinkelland 2013
 66. 20:58:34 - 20:59:04: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 67. 20:59:04 - 20:59:33: Spreker Demmer, Christel
 68. 20:59:33 - 21:00:34: Spreker Johannink, Jos
 69. 21:00:34 - 21:02:16: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 70. 21:02:16 - 21:04:00: Gastspreker dhr. Van Merlevoort (ambtenaar)
 71. 21:04:00 - 21:04:29: Spreker Broekhuis, Jan
 72. 21:04:16 - 21:09:55: 6. Voorstel inzake vaststelling Afstemmingsverordening en Toeslagenverordening gemeente Dinkelland 2013
 73. 21:04:29 - 21:05:46: Spreker Bree, Edo van
 74. 21:05:46 - 21:06:16: Spreker Demmer, Christel
 75. 21:06:16 - 21:07:56: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 76. 21:07:56 - 21:08:29: Spreker Demmer, Christel
 77. 21:08:29 - 21:08:54: Spreker Bos, Willem
 78. 21:08:54 - 21:09:44: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 79. 21:09:44 - 21:10:28: Spreker Broekhuis, Jan
 80. 21:09:55 - 21:13:56: 7. Voorstel inzake vaststelling Verordening op het gemeenteblad Dinkelland.
 81. 21:10:28 - 21:10:48: Spreker Maathuis, Fons
 82. 21:10:48 - 21:11:31: Spreker Johannink, Jos
 83. 21:11:31 - 21:11:54: Spreker Mulders, Karin
 84. 21:11:54 - 21:13:48: Spreker Cazemier, Roel
 85. 21:13:48 - 21:14:25: Spreker Broekhuis, Jan
 86. 21:13:57 - 21:24:10: 8. Voorstel inzake vaststelling Richtlijn vormgeving en invulling voorhangprocedure artikel 169 lid 4 Gemeentewet
 87. 21:14:26 - 21:15:17: Spreker Maathuis, Fons
 88. 21:15:17 - 21:16:41: Spreker Demmer, Christel
 89. 21:16:41 - 21:21:12: Spreker Cazemier, Roel
 90. 21:21:12 - 21:21:55: Spreker Johannink, Jos
 91. 21:21:56 - 21:22:05: Spreker Ossenvoort, Ria
 92. 21:22:06 - 21:23:48: Spreker Cazemier, Roel
 93. 21:23:48 - 21:24:10: Spreker Broekhuis, Jan
 94. 21:24:10 - 21:24:10: Einde van de opname