2. Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan Omzien naar elkaar, de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 en de verordening Jeugdhulp 2015

Vanwege de invoering van de Participatiewet, de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de gehele zorg voor de jeugd, (de drie decentralisaties)dient hiervoor beleid te worden opgesteld. Dit beleid is opgenomen in het beleidsplan Omzien naar elkaar. Dit beleidsplan dient, samen met de verordening Maatschappelijke ondersteuning en de verordening Jeugdhulp door de gemeenteraad te worden vastgesteld. De verordening
bevatten de procedure en juridische kaders.Vrijkorte, Stephanie
Vrijkorte, Stephanie
19:47:42 - 19:49:19  20:18:49 - 20:19:26 Zwiep-Rosens, Annette
Zwiep-Rosens, Annette
20:06:56 - 20:07:14 


Koehorst-Hamers, Jenneke
Koehorst-Hamers, Jenneke
20:27:47 - 20:29:37 

Hofmans, Gerrit
Hofmans, Gerrit
20:33:34 - 20:34:32 

Rutten, Bouwien
Rutten, Bouwien
20:39:46 - 20:40:26 

Breukers, Romy
Breukers, Romy
20:40:26 - 20:40:45 

Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
mevr. R.E.M. Breukers
Tijd:
19:30 - 22:00 uur
Commissiegriffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema
Plaats:
Algemene documenten

Vergadering 23 september 2014

Bezig met opslaan...
 1. 19:31:01 - 21:36:34: Start van de opname
 2. 19:31:43 - 20:40:45: Voorzitter Breukers, Romy
 3. 19:31:53 - 19:32:31: Spreker Breukers, Romy
 4. 19:32:04 - 19:39:46: 1. Rondvraag
 5. 19:32:32 - 19:33:13: Spreker Maathuis D66, Fons
 6. 19:33:13 - 19:34:30: Spreker Steggink, Alfons
 7. 19:34:30 - 19:34:46: Spreker Maathuis D66, Fons
 8. 19:34:46 - 19:35:51: Spreker Steggink, Alfons
 9. 19:35:51 - 19:36:28: Spreker Bos, Willem
 10. 19:36:28 - 19:37:18: Spreker Bree, Edo van
 11. 19:37:18 - 19:38:46: Spreker Kleissen, Eric
 12. 19:38:46 - 19:39:35: Spreker Breukers, Romy
 13. 19:39:35 - 19:43:08: Spreker Hemmer, Erik
 14. 19:39:46 - 20:40:45: 2. Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan Omzien naar elkaar, de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 en de verordening Jeugdhulp 2015
 15. 19:43:08 - 19:47:42: Spreker Mulders, Karin
 16. 19:47:42 - 19:49:19: Spreker Vrijkorte, Stephanie
 17. 19:49:19 - 19:50:48: Spreker Bos, Willem
 18. 19:50:48 - 20:06:56: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 19. 20:06:56 - 20:07:14: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 20. 20:07:14 - 20:09:43: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 21. 20:09:43 - 20:13:22: Spreker Mulders, Karin
 22. 20:13:22 - 20:17:12: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 23. 20:17:12 - 20:18:49: Spreker Bos, Willem
 24. 20:18:49 - 20:19:26: Spreker Vrijkorte, Stephanie
 25. 20:19:26 - 20:27:47: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 26. 20:27:47 - 20:29:37: Spreker Koehorst-Hamers, Jenneke
 27. 20:29:37 - 20:30:28: Spreker Mulders, Karin
 28. 20:30:28 - 20:31:05: Spreker Hemmer, Erik
 29. 20:31:05 - 20:31:32: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 30. 20:31:32 - 20:32:58: Spreker Mulders, Karin
 31. 20:32:58 - 20:33:19: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 32. 20:33:19 - 20:33:34: Spreker Mulders, Karin
 33. 20:33:34 - 20:34:32: Spreker Hofmans, Gerrit
 34. 20:34:32 - 20:39:46: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 35. 20:39:46 - 20:40:26: Spreker Rutten, Bouwien
 36. 20:40:26 - 20:40:45: Spreker Breukers, Romy
 37. 20:40:45 - 20:55:33: Pauze
 38. 20:55:40 - 21:03:26: 3. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Erve Weezenberg
 39. 20:55:53 - 20:57:27: Spreker Bos, Willem
 40. 20:57:27 - 20:59:13: Spreker Kleissen, Eric
 41. 20:59:13 - 20:59:55: Spreker Bos, Willem
 42. 20:59:55 - 21:01:31: Spreker Kleissen, Eric
 43. 21:01:31 - 21:02:13: Spreker Bos, Willem
 44. 21:02:13 - 21:02:57: Spreker Kleissen, Eric
 45. 21:02:57 - 21:03:44: Spreker Breukers, Romy
 46. 21:03:26 - 21:15:27: 4. Voorstel inzake aanpassing Regeling Regio Twente t.b.v. jeugdhulptaken c.a.
 47. 21:03:44 - 21:04:52: Spreker Bos, Willem
 48. 21:04:52 - 21:05:58: Spreker Rutten, Bouwien
 49. 21:05:58 - 21:09:27: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 50. 21:09:27 - 21:10:16: Spreker Bos, Willem
 51. 21:10:17 - 21:11:05: Spreker Kleissen, Eric
 52. 21:11:05 - 21:11:34: Spreker Bos, Willem
 53. 21:11:34 - 21:12:50: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 54. 21:12:50 - 21:13:22: Spreker Rutten, Bouwien
 55. 21:13:22 - 21:13:51: Spreker Maathuis D66, Fons
 56. 21:13:51 - 21:14:06: Spreker Rutten, Bouwien
 57. 21:14:06 - 21:14:20: Spreker Koehorst-Hamers, Jenneke
 58. 21:14:20 - 21:14:31: Spreker Tijink, Marcel
 59. 21:14:31 - 21:15:16: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 60. 21:15:16 - 21:15:54: Spreker Breukers, Romy
 61. 21:15:27 - 21:35:39: 5. Voorstel inzake de Veiligheidsstrategie 2015-2018 en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
 62. 21:15:54 - 21:17:19: Spreker Meijer, Henk
 63. 21:17:19 - 21:18:23: Spreker Tijink, Marcel
 64. 21:18:24 - 21:18:46: Spreker Meijer, Henk
 65. 21:18:46 - 21:18:57: Spreker Tijink, Marcel
 66. 21:18:57 - 21:20:47: Spreker Bree, Edo van
 67. 21:20:47 - 21:27:45: Spreker Cazemier, Roel
 68. 21:27:45 - 21:28:13: Spreker Bree, Edo van
 69. 21:28:13 - 21:29:54: Spreker Cazemier, Roel
 70. 21:29:54 - 21:30:37: Spreker Bree, Edo van
 71. 21:30:37 - 21:31:31: Spreker Cazemier, Roel
 72. 21:31:31 - 21:31:41: Spreker Bos, Willem
 73. 21:31:41 - 21:32:17: Spreker Cazemier, Roel
 74. 21:32:17 - 21:32:30: Spreker Bos, Willem
 75. 21:32:30 - 21:33:20: Spreker Cazemier, Roel
 76. 21:33:20 - 21:33:51: Spreker Meijer, Henk
 77. 21:33:51 - 21:35:27: Spreker Cazemier, Roel
 78. 21:35:27 - 21:36:20: Spreker Breukers, Romy
 79. 21:35:39 - 21:36:34: 6. Voorstel inzake vaststelling Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 80. 21:36:35 - 21:36:35: Einde van de opname