17. Voorstel inzake vaststelling van de verordeningen Participatiewet 2015
Maathuis, Fons
Maathuis, Fons
21:38:41 - 21:40:44 
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. R.S. Cazemier
Griffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema
Aanwezig zijn de leden:
dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. M. Geerdink (CDA), dhr. E.A. van Bree (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA), mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr. E.H.J. Hemmer (CDA), dhr. R.M. Severijn (PvdA), dhr. A.P.M. Maathuis (D66), dhr. M. Tijink (VVD), dhr. B.J. Brand (VVD), dhr. G.F.A.J. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Lokaal Dinkelland), mevr. M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G.J. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. N.G.H. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. J.H.J. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. A.M.T. ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte (Lokaal Dinkelland), mevr. S.C.M. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal Dinkelland)
Afwezig (m.k.):
dhr. J.G. Jogems (CDA)
Aanwezig van het college:
dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. Zwiep-Rosens, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, mevr. C.M.E. Duursma-Wiigger, dhr. J.G.A. KleissenĀ alsmede loco-gemeentesecretaris dhr. E.G. Grobben
Plaats:
Tijd:
19:30 uur
Vastgesteld op:
27 januari 2015
Algemene documenten

Vergadering 16 december 2014

Bezig met opslaan...
 1. 19:33:33 - 22:17:53: Start van de opname
 2. 19:33:37 - 21:02:32: Voorzitter Cazemier, Roel
 3. 19:35:55 - 19:42:15: Spreker Cazemier, Roel
 4. 19:40:43 - 19:41:45: 1. Opening
 5. 19:41:45 - 19:42:39: 2. Vaststelling agenda
 6. 19:42:15 - 19:42:51: Spreker Severijn, Cel
 7. 19:42:39 - 19:49:18: 3. Informatie vanuit het college
 8. 19:42:51 - 19:45:27: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 9. 19:45:27 - 19:46:29: Spreker Maathuis D66, Fons
 10. 19:46:29 - 19:46:43: Spreker Cazemier, Roel
 11. 19:46:43 - 19:48:37: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 12. 19:48:38 - 19:50:32: Spreker Cazemier, Roel
 13. 19:49:18 - 19:49:33: 4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
 14. 19:49:33 - 19:49:58: 5. Vragenhalfuur
 15. 19:49:58 - 21:02:32: 6. Open debatronde
 16. 19:50:32 - 19:55:38: Spreker Bree, Edo van
 17. 19:55:38 - 19:58:13: Spreker Severijn, Cel
 18. 19:58:13 - 19:59:27: Spreker Maathuis D66, Fons
 19. 19:59:27 - 20:02:47: Spreker Metz-Bekkers, Marie-Chantal
 20. 20:02:47 - 20:03:52: Spreker Brand, Benno
 21. 20:03:52 - 20:03:57: Spreker Cazemier, Roel
 22. 20:03:57 - 20:04:17: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 23. 20:04:17 - 20:08:46: Spreker Cazemier, Roel
 24. 20:08:46 - 20:09:20: Spreker Brand, Benno
 25. 20:09:20 - 20:11:24: Spreker Bree, Edo van
 26. 20:11:24 - 20:12:19: Spreker Severijn, Cel
 27. 20:12:19 - 20:13:28: Spreker Metz-Bekkers, Marie-Chantal
 28. 20:13:28 - 20:13:45: Spreker Cazemier, Roel
 29. 20:13:45 - 20:20:17: Spreker Severijn, Cel
 30. 20:20:18 - 20:22:03: Spreker Brand, Benno
 31. 20:22:03 - 20:23:21: Spreker Maathuis D66, Fons
 32. 20:23:21 - 20:24:15: Spreker Brand, Benno
 33. 20:24:15 - 20:26:10: Spreker Blokhuis, Ben
 34. 20:26:10 - 20:27:08: Spreker Severijn, Cel
 35. 20:27:08 - 20:29:52: Spreker Blokhuis, Ben
 36. 20:29:52 - 20:33:04: Spreker Bijen, Nicky
 37. 20:33:04 - 20:34:42: Spreker Severijn, Cel
 38. 20:34:42 - 20:34:55: Spreker Bijen, Nicky
 39. 20:34:55 - 20:37:06: Spreker Severijn, Cel
 40. 20:37:06 - 20:37:49: Spreker Brand, Benno
 41. 20:37:50 - 20:38:34: Spreker Severijn, Cel
 42. 20:38:34 - 20:38:49: Spreker Brand, Benno
 43. 20:38:50 - 20:39:54: Spreker Cazemier, Roel
 44. 20:39:54 - 20:45:45: Spreker Maathuis D66, Fons
 45. 20:45:45 - 20:48:53: Spreker Breukers, Romy
 46. 20:48:53 - 20:51:36: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 47. 20:51:36 - 20:52:40: Spreker Brand, Benno
 48. 20:52:40 - 20:53:20: Spreker Maathuis D66, Fons
 49. 20:53:20 - 20:54:10: Spreker Brand, Benno
 50. 20:54:10 - 20:54:26: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 51. 20:54:26 - 20:55:00: Spreker Brand, Benno
 52. 20:55:00 - 20:57:34: Spreker Severijn, Cel
 53. 20:57:34 - 20:59:13: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 54. 20:59:14 - 20:59:44: Spreker Severijn, Cel
 55. 20:59:45 - 21:00:03: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 56. 21:00:03 - 21:00:41: Spreker Maathuis D66, Fons
 57. 21:00:41 - 21:01:01: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 58. 21:01:01 - 21:01:30: Spreker Maathuis D66, Fons
 59. 21:01:30 - 21:02:32: Spreker Cazemier, Roel
 60. 21:02:33 - 21:20:27: Pauze
 61. 21:20:31 - 21:21:55: Spreker Cazemier, Roel
 62. 21:20:34 - 21:20:56: 7. Ingekomen stukkenlijst d.d. 2 december 2014
 63. 21:20:57 - 21:21:08: 8. Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 4 en 11 november 2014
 64. 21:21:09 - 21:21:16: 9. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan A1-zone
 65. 21:21:16 - 21:21:24: 10. Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum, Denekamperstraat 67
 66. 21:21:24 - 21:21:46: 11. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Lemseloseveldweg 5 Weerselo
 67. 21:21:46 - 21:30:24: 12. Voorstel inzake koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Dinkelland 2014
 68. 21:21:55 - 21:24:51: Spreker Severijn, Cel
 69. 21:24:51 - 21:25:19: Spreker Maathuis D66, Fons
 70. 21:25:20 - 21:27:49: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 71. 21:27:49 - 21:28:58: Spreker Severijn, Cel
 72. 21:28:59 - 21:31:33: Spreker Cazemier, Roel
 73. 21:30:24 - 21:30:27: 13. Voorstel inzake vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
 74. 21:30:27 - 21:30:36: 14. Voorstel inzake vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015)
 75. 21:30:36 - 21:30:55: 15. Voorstel inzake vaststelling van diverse belastingverordeningen 2015
 76. 21:30:55 - 21:31:00: 16. Voorstel inzake vaststelling Verordening OZB 2015
 77. 21:31:00 - 22:05:02: 17. Voorstel inzake vaststelling van de verordeningen Participatiewet 2015
 78. 21:31:34 - 21:36:17: Spreker Hemmer, Erik
 79. 21:36:17 - 21:38:41: Spreker Vrijkorte, Stephanie
 80. 21:38:41 - 21:40:44: Spreker Maathuis D66, Fons
 81. 21:40:44 - 21:46:57: Spreker Severijn, Cel
 82. 21:46:57 - 21:52:48: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 83. 21:52:48 - 21:54:59: Spreker Hemmer, Erik
 84. 21:54:59 - 21:56:14: Spreker Brand, Benno
 85. 21:56:15 - 21:57:13: Spreker Hemmer, Erik
 86. 21:57:13 - 21:58:33: Spreker Brand, Benno
 87. 21:58:34 - 21:59:25: Spreker Severijn, Cel
 88. 21:59:26 - 21:59:47: Spreker Hemmer, Erik
 89. 21:59:47 - 22:01:24: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 90. 22:01:24 - 22:01:34: Spreker Brand, Benno
 91. 22:01:34 - 22:01:59: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 92. 22:01:59 - 22:02:04: Spreker Brand, Benno
 93. 22:02:04 - 22:02:28: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 94. 22:02:28 - 22:03:02: Spreker Hemmer, Erik
 95. 22:03:03 - 22:03:40: Spreker Vrijkorte, Stephanie
 96. 22:03:11 - 22:03:40: Spreker Vrijkorte, Stephanie
 97. 22:03:40 - 22:05:39: Spreker Cazemier, Roel
 98. 22:05:02 - 22:05:29: 18. Voorstel inzake aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang
 99. 22:05:29 - 22:11:55: 19. Voorstel inzake vaststelling van de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015
 100. 22:05:39 - 22:06:21: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 101. 22:06:22 - 22:12:16: Spreker Cazemier, Roel
 102. 22:11:55 - 22:13:49: 20. Voorstel inzake mutatie lid algemene raadscommissie gemeente Dinkelland
 103. 22:12:16 - 22:12:23: Spreker Bree, Edo van
 104. 22:12:23 - 22:14:35: Spreker Cazemier, Roel
 105. 22:13:49 - 22:17:53: 21. Sluiting
 106. 22:14:35 - 22:17:07: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 107. 22:17:07 - 22:17:53: Spreker Cazemier, Roel
 108. 22:17:53 - 22:17:53: Einde van de opname