9. Voorstel inzake aanpassing Regeling Regio Twente t.b.v. jeugdhulptaken c.a.

Severijn, Cel
Severijn, Cel
21:08:15 - 21:13:13 

Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
Mr. R.S. Cazemier
Griffier:
Mr. O.J.R.J. Huitema
Aanwezig zijn de leden:
dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. M. Geerdink (CDA), dhr. E.A. van Bree (CDA), dhr. J.G. Jogems (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA), mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr. E.H.J. Hemmer (CDA), dhr. R.M. Severijn (PvdA), dhr. A.P.M. Maathuis (D66), dhr. M. Tijink (VVD), dhr. B.J. Brand (VVD), dhr. G.F.A.J. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Lokaal Dinkelland), mevr. M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G.J. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. N.G.H. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. J.H.J. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. A.M.T. ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte (Lokaal Dinkelland), mevr. S.C.M. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal Dinkelland)
Aanwezig van het college:
dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. Zwiep-Rosens, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, mevr. C.M.E. Duursma-Wiigger, dhr. J.G.A. Kleissen alsmede loco-gemeentesecretaris dhr. E.G. Grobben
Plaats:
Tijd:
19:30 - 22:30 uur
Vastgesteld op:
4 november 2014
Algemene documenten

Vergadering 7 oktober 2014

Bezig met opslaan...
 1. 19:30:25 - 22:32:39: Start van de opname
 2. 19:30:34 - 20:45:58: Voorzitter Cazemier, Roel
 3. 19:34:51 - 19:42:06: Spreker Cazemier, Roel
 4. 19:34:59 - 19:36:10: 1. Opening
 5. 19:36:10 - 19:36:29: 2. Vaststelling agenda
 6. 19:36:29 - 19:36:31: 3. Informatie vanuit het college
 7. 19:36:32 - 19:36:40: 4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
 8. 19:36:40 - 19:37:02: 5. Vragenhalfuur
 9. 19:37:03 - 20:45:58: 6. Open debatronde
 10. 19:42:06 - 19:52:08: Spreker Severijn, Cel
 11. 19:52:08 - 19:52:57: Spreker Bree, Edo van
 12. 19:52:57 - 19:53:34: Spreker Metz-Bekkers, Marie-Chantal
 13. 19:53:34 - 19:53:51: Spreker Maathuis D66, Fons
 14. 19:53:51 - 19:56:07: Spreker Cazemier, Roel
 15. 19:56:08 - 20:01:50: Spreker Brand, Benno
 16. 20:01:51 - 20:05:43: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 17. 20:05:44 - 20:13:19: Spreker Maathuis D66, Fons
 18. 20:13:19 - 20:17:32: Spreker Severijn, Cel
 19. 20:17:32 - 20:20:28: Spreker Jogems, Jos
 20. 20:20:28 - 20:20:44: Spreker Maathuis D66, Fons
 21. 20:20:44 - 20:21:00: Spreker Jogems, Jos
 22. 20:21:00 - 20:22:03: Spreker Brand, Benno
 23. 20:22:03 - 20:22:17: Spreker Jogems, Jos
 24. 20:22:18 - 20:22:55: Spreker Maathuis D66, Fons
 25. 20:22:55 - 20:27:31: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 26. 20:27:31 - 20:32:25: Spreker Brand, Benno
 27. 20:32:25 - 20:32:55: Spreker Maathuis D66, Fons
 28. 20:32:56 - 20:33:20: Spreker Severijn, Cel
 29. 20:33:20 - 20:35:35: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 30. 20:35:35 - 20:36:32: Spreker Brand, Benno
 31. 20:36:33 - 20:37:05: Spreker Maathuis D66, Fons
 32. 20:37:05 - 20:37:29: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 33. 20:37:29 - 20:37:44: Spreker Maathuis D66, Fons
 34. 20:37:44 - 20:37:55: Spreker Zwiep-Rosens, Annette
 35. 20:37:55 - 20:40:46: Spreker Brand, Benno
 36. 20:40:46 - 20:40:53: Spreker Cazemier, Roel
 37. 20:40:53 - 20:42:20: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 38. 20:42:20 - 20:42:50: Spreker Brand, Benno
 39. 20:42:50 - 20:43:15: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 40. 20:43:15 - 20:43:49: Spreker Brand, Benno
 41. 20:43:49 - 20:44:38: Spreker Dam, Anita ten
 42. 20:44:38 - 20:44:56: Spreker Brand, Benno
 43. 20:44:57 - 20:45:42: Spreker Cazemier, Roel
 44. 20:45:42 - 20:45:58: Spreker Brand, Benno
 45. 20:45:58 - 21:06:23: Pauze
 46. 21:06:33 - 21:07:55: Spreker Brand, Benno
 47. 21:07:56 - 21:08:15: Spreker Cazemier, Roel
 48. 21:08:15 - 21:13:13: Spreker Severijn, Cel
 49. 21:10:47 - 21:11:44: 7. Ingekomen stukkenlijst d.d. 23 september 2014
 50. 21:11:45 - 21:12:04: 8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 september 2014
 51. 21:12:04 - 21:12:08: 9. Voorstel inzake aanpassing Regeling Regio Twente t.b.v. jeugdhulptaken c.a.
 52. 21:12:08 - 21:12:15: 10. Voorstel inzake de Veiligheidsstrategie 2015-2018 en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015- 2018
 53. 21:12:16 - 21:12:24: 11. Voorstel inzake vaststelling Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 54. 21:12:24 - 21:44:43: 12. Voorstel inzake voorbereidings- en investeringsbudget nieuwbouw basisschool Kerkewei Rossum
 55. 21:13:13 - 21:18:36: Spreker Maathuis D66, Fons
 56. 21:18:37 - 21:20:23: Spreker Vrijkorte, Stephanie
 57. 21:20:23 - 21:23:08: Spreker Breukers, Romy
 58. 21:23:09 - 21:25:30: Spreker Severijn, Cel
 59. 21:25:30 - 21:27:24: Spreker Tijink, Marcel
 60. 21:27:24 - 21:29:49: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 61. 21:29:49 - 21:30:44: Spreker Maathuis D66, Fons
 62. 21:30:44 - 21:35:01: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 63. 21:35:02 - 21:37:03: Spreker Maathuis D66, Fons
 64. 21:37:04 - 21:37:35: Spreker Vrijkorte, Stephanie
 65. 21:37:35 - 21:38:25: Spreker Severijn, Cel
 66. 21:38:25 - 21:39:48: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 67. 21:39:48 - 21:40:18: Spreker Severijn, Cel
 68. 21:40:19 - 21:41:38: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 69. 21:41:38 - 21:42:26: Spreker Severijn, Cel
 70. 21:42:26 - 21:42:57: Spreker Stokkelaar-Fila, Loes
 71. 21:42:57 - 21:43:23: Spreker Severijn, Cel
 72. 21:43:23 - 21:45:16: Spreker Cazemier, Roel
 73. 21:44:43 - 22:27:21: 13. Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan Omzien naar elkaar, de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 en de verordening Jeugdhulp 2015
 74. 21:45:16 - 21:48:09: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 75. 21:48:09 - 21:54:23: Spreker Hemmer, Erik
 76. 21:54:23 - 22:03:08: Spreker Severijn, Cel
 77. 22:03:08 - 22:10:43: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 78. 22:10:43 - 22:11:23: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 79. 22:11:23 - 22:11:35: Spreker Severijn, Cel
 80. 22:11:35 - 22:12:16: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 81. 22:12:16 - 22:13:21: Spreker Severijn, Cel
 82. 22:13:21 - 22:16:02: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 83. 22:16:03 - 22:17:22: Spreker Severijn, Cel
 84. 22:17:22 - 22:18:13: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 85. 22:18:13 - 22:20:07: Spreker Severijn, Cel
 86. 22:20:07 - 22:21:08: Spreker Hemmer, Erik
 87. 22:21:09 - 22:23:13: Spreker Brand, Benno
 88. 22:23:13 - 22:23:29: Spreker Maathuis D66, Fons
 89. 22:23:29 - 22:24:48: Spreker Kortink-Schiphorst, Riki
 90. 22:24:48 - 22:25:06: Spreker Severijn, Cel
 91. 22:25:06 - 22:25:19: Spreker Cazemier, Roel
 92. 22:25:19 - 22:25:39: Spreker Duursma-Wigger, Ilse
 93. 22:25:39 - 22:27:40: Spreker Cazemier, Roel
 94. 22:27:21 - 22:28:18: 14. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Erve Weezenberg
 95. 22:27:40 - 22:27:59: Spreker Maathuis D66, Fons
 96. 22:27:59 - 22:32:39: Spreker Cazemier, Roel
 97. 22:28:18 - 22:32:39: 15. Sluiting
 98. 22:32:39 - 22:32:39: Einde van de opname