Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
Mevr. H.D. Kortink (plv.)
Griffier:
Dhr. O.J.R.J. Huitema
Plaats:
Tijd:
17:00 - 18:00 uur