Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
Mevr. H.D. Kortink (plv.)
Griffier:
Dhr. O.J.R.J. Huitema
Aanwezig zijn de leden:
Dhr. R.M. Severijn (PvdA), dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. M. Geerdink (CDA), dhr. E.A. van Bree (CDA), dhr. J.G. Jogems (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA), mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr. E.H.J. Hemmer (CDA), dhr. A.P.M. Maathuis (D66), dhr. J.H.J. Meijer (Algemeen Belang Dinkelland), dhr. M. Tijink (VVD), dhr. G.J. Hofmans (VVD), dhr. G.F.A.J. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G.J. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. P.G.B. Schiphorst (Lokaal Dinkelland), mevr. A.M.T. ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte (Lokaal Dinkelland), mevr. S.C.M. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal Dinkelland)
Aanwezig van het college:
Mevr. C.M.E. Duursma-Wigger, dhr. A.B.J. Steggink, dhr. B.J. Brand alsmede gemeentesecretaris dhr. E.M. Grobben
Afwezig (m.k.):
Mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Algemeen Belang Dinkelland)
Plaats:
Tijd:
17:00 - 17:55 uur
Vastgesteld op:
20 februari 2018
Algemene documenten