Zoeken in stukken

Vanaf
Tot
Schrijf uzelf in voor e-mail notificaties van nieuw geplaatste stukken.

Vergaderstukken

Raadsvergadering 20-02-2018
2 Vaststelling agenda
agenda 18-feb20.pdf ( versie 1 )
7 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van: - 8 januari 2018 - 9 januari 2018 - 30 januari 2018
18-jan08 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
18-jan09 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
18-jan30 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
8 Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 6 februari 2018
feb20 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
9 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 7 Lattrop”
bestemmingsplan Hoofdstraat 7 Lattrop raadsoorstel-concept raadsbesluit def.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop.pdf ( versie 1 )
10 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Overesweg 6 Weerselo”
Bestemmingsplan Overesweg 6 raadsvoorstel-concept raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Ontwerpbestemmingsplan Overesweg 6, Weerselo.pdf ( versie 1 )
11 Voorstel inzake vaststellen van: - het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Dinkelland 2018 - de Verordening op de raadscommissies gemeente Dinkelland 2018
RvO raad en commissieverordening raadsvoorstel-concept raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
12 Voorstel inzake vaststellen Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Dinkelland 2018
Gedragscode integriteit 2018 raadsvoorstel-concept-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
13 Voorstel inzake vaststelling protocol geheimhouding en beslotenheid gemeente Dinkelland
Protocol geheimhouding 2018 raadsvoorstel-concept raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
14 Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet ten behoeve van realisering dorpsbieb Weerselo
Bibliotheek Weerselo raadsvoorstel-concept raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Rapport van de stuurgroep Dorpsbieb.pdf ( versie 1 )
Raadscommissievergadering 06-02-2018
2 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 7 Lattrop
bestemmingsplan Hoofdstraat 7 Lattrop raadsoorstel-concept raadsbesluit def.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop.pdf ( versie 1 )
3 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Overesweg 6 Weerselo”
Bestemmingsplan Overesweg 6 raadsvoorstel-concept raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Ontwerpbestemmingsplan Overesweg 6, Weerselo.pdf ( versie 1 )
4 Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisering dorpsbieb Weerselo
Bibliotheek Weerselo raadsvoorstel-concept raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Rapport van de stuurgroep Dorpsbieb.pdf ( versie 1 )
Presentatie commissievergadering 6 februari 2018 Dorpsbieb Weerselo.pdf ( versie 1 )
5 Voorstel inzake vaststellen van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Dinkelland 2018 en de Verordening op de raadscommissies gemeente Dinkelland 2018
RvO raad en commissieverordening raadsvoorstel-concept raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
6 Voorstel inzake vaststellen Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Dinkelland 2018
Gedragscode integriteit 2018 raadsvoorstel-concept-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
7 Voorstel inzake vaststelling protocol geheimhouding en beslotenheid gemeente Dinkelland
Protocol geheimhouding 2018 raadsvoorstel-concept raadsbesluit.pdf ( versie 1 )