Zoeken in stukken

Vanaf
Tot
Schrijf uzelf in voor e-mail notificaties van nieuw geplaatste stukken.

Vergaderstukken

Raadsvergadering 19-12-2017
2 Vaststelling agenda
agenda 17-dec19.pdf ( versie 1 )
6 Open debatronde
dec19 Stichting Participatie Dinkelland (LD).pdf ( versie 1 )
7 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 november 2017
17-nov28 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
8 Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 5 december 2017
dec19 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
9 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Lattrop, Dorpsstraat naast 26”
Bestemmingsplan Lattrop, Dorpsstraat naast 26 raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Lattrop, Dorpsstraat naast 26.pdf ( versie 1 )
10 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Loodijk 2 Saasveld”
Bestemmingsplan Buitengebied Loodijk 2 Saasveld raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied Loodijk 2 Saasveld.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied Loodijk 2 Saasveld plankaart.pdf ( versie 1 )
11 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Beekdorpweg 6, 8 en 10 Weerselo”
bestemmingsplan Beekdorpweg 6-8-10 raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Beekdorpweg 6-8-10.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Beekdorpweg 6-8-10 KGO-plan.pdf ( versie 1 )
12 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 12 Lattrop”
Bestemmingsplan Hoofdstraat 12 Lattrop raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Hoofdstraat 12 Lattrop-Breklenkamp.pdf ( versie 1 )
13 Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, grensovergang Rammelbeek”
Bestemmingsplan Rammelbeek raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Buitengebied, grensovergang Rammelbeek bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )
reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
14 Voorstel inzake vaststelling re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dinkelland 2017
Re-integratieverordening raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
15 Voorstel inzake vaststelling verordening leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2018
Verordening leerlingenvervoer raadsvoorstel-raadsbesluit def.pdf ( versie 1 )
16 Voorstel inzake verkoop aandelen Vitens Dinkelland
Verkoop aandelen Vitens raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Brief Provincie Overijssel d.d. 28 juli 2017.PDF ( versie 1 )
Brief Provincie Overijssel d.d. 26 oktober 2017.PDF ( versie 1 )
17 Voorstel inzake vaststelling verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018
OZB verordening raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
18 Voorstel inzake vaststelling diverse belastingverordeningen 2018
Belastingverordeningen raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
concept Afvalstoffenheffing Dinkelland 2018.pdf ( versie 1 )
concept Legesverordening Dinkelland 2018.pdf ( versie 1 )
concept Toeristenbelasting Dinkelland 2018.pdf ( versie 1 )
19 Voorstel inzake controleprotocol 2017-2019 en opdrachtbevestiging accountant 2017
controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017-2019 raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Normenkader Dinkelland 2017 raad.pdf ( versie 1 )
Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017-2019.pdf ( versie 1 )
Opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2017 Gemeente Dinkelland.pdf ( versie 1 )
Raadscommissievergadering 12-12-2017
3 Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, grensovergang Rammelbeek”
Bestemmingsplan Rammelbeek raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Buitengebied, grensovergang Rammelbeek bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )
reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
4 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Lattrop, Dorpsstraat naast 26”
Bestemmingsplan Lattrop, Dorpsstraat naast 26 raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Lattrop, Dorpsstraat naast 26.pdf ( versie 1 )
5 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Loodijk 2 Saasveld”
Bestemmingsplan Buitengebied Loodijk 2 Saasveld raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied Loodijk 2 Saasveld.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied Loodijk 2 Saasveld plankaart.pdf ( versie 1 )
6 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Beekdorpweg 6, 8 en 10 Weerselo”
bestemmingsplan Beekdorpweg 6-8-10 raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Beekdorpweg 6-8-10.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Beekdorpweg 6-8-10 KGO-plan.pdf ( versie 1 )
7 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 12 Lattrop-Breklenkamp”
Bestemmingsplan Hoofdstraat 12 Lattrop raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Hoofdstraat 12 Lattrop-Breklenkamp.pdf ( versie 1 )
8 Voorstel inzake vaststelling re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dinkelland 2017
Re-integratieverordening raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
9 Voorstel inzake vaststelling verordening leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2018
Verordening leerlingenvervoer raadsvoorstel-raadsbesluit def.pdf ( versie 1 )
10 Voorstel inzake verkoop aandelen Vitens Dinkelland
Verkoop aandelen Vitens raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Brief Provincie Overijssel d.d. 28 juli 2017.PDF ( versie 1 )
Brief Provincie Overijssel d.d. 26 oktober 2017.PDF ( versie 1 )
11 Voorstel inzake vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018
OZB verordening raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
12 Voorstel inzake vaststelling diverse belastingverordeningen 2018
Belastingverordeningen raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
concept Afvalstoffenheffing Dinkelland 2018.pdf ( versie 1 )
concept Legesverordening Dinkelland 2018.pdf ( versie 1 )
concept Toeristenbelasting Dinkelland 2018.pdf ( versie 1 )