• Samenwerking

 • Dienstverlening

 • Gezondheid opgroeien en ontwikkelen

 • Inkomen en participatie

 • Meedoen in de samenleving

 • Agro, Food en Landschap

 • Ondernemen en arbeidsmarkt

 • Recreatie en toerisme

 • Maatschappelijke voorzieningen

 • Openbare orde en veiligheid

 • Wonen & Ruimte 

 • Afvalinzameling

  Hier vindt u alle ontwikkelingen rondom de inzameling van het huishoudelijk afval. Er wordt een weg ingeslagen waarbij duurzame verwerking van afvalstromen steeds meer aandacht krijgt.


  Lees verder
 • Klooster Ootmarsum

  In Ootmarsum wordt gewerkt aan de herontwikkeling van het klooster Maria Ad Fontes. De eerste fase van het project, een prachtig openbaar park op de plek van de oorspronkelijke kloostertuin, is afgerond. Op dit moment wordt hard gewerkt aan plannen voor een kwalitatief hoogwaardige herinvulling van het kloostercomplex.
  Lees verder
 • Commanderie

  In Ootmarsum stond van 1273 tot 1811 een commanderie, een kasteel met fraaie tuinen. Nu, 200 jaar later, zijn er concrete plannen om het historische gebied te ontwikkelen en de waardevolle historie weer tastbaar en zichtbaar te maken.
  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling

  Binnen het thema gebiedsontwikkeling kunt u de ontwikkelingen volgen rondom het Nationaal Landschap Noordoost Twente, de landbouwontwikkelings
  gebieden, Ecologische Hoofdstuctuur en Natura 2000.
  Lees verder
 • Werk en inkomen

  Binnen het thema werk en inkomen vindt u alle ontwikkelingen over de werkgelegenheid, het economische klimaat en de sociale werkvoorziening  binnen Dinkelland. Ook de voorbereiding op de komst van de Participatiewet, die gemeenten opdraagt iedereen die kan werken naar werk te begeleiden krijgt hier aandacht. Lees verder
 • Samenwerking Dinkelland Tubbergen

  De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen. Met ingang van 1 januari 2013 zijn beide ambtelijke organisaties samengevoegd tot een organisatie genaamd Noaberkracht. Deze nieuwe organisatie gaat werken voor beide zelfstandige gemeentebesturen, vanuit beide gemeentehuizen. 
  Lees verder
 • Sport

  Dinkelland is een gemeente waar sport van oudsher een belangrijke functie vervult. Vanuit het
  oogpunt van gezondheidszorg als vanuit sociaal maatschappelijke optiek heeft sport dan ook een
  bijzondere positie verworven binnen het voorzieningenniveau van Dinkelland. 

  Deze positie staat onder druk door het teruglopen van de inkomsten en de wijzigende rol van de overheid. Hierbij moet  de samenleving meer zelf doen en heeft de gemeente een meer randvoorwaardenscheppende rol.


  Lees verder
 • Sportcomplex Dorper Esch

  De toekomst van Sportcomplex Dorper Esch, in het bijzonder die van het zwembad, is een belangrijk actueel thema binnen de politiek. Volg hier de ontwikkelingen. Lees verder
 • Maatschappelijke ondersteuning

  Om de zorg in Nederland efficiënt te organiseren en betaalbaar te houden, moet er wat veranderen. De rijksoverheid bezuinigt op zorg en draagt daarom zorgtaken over naar gemeenten. De gedachte daarbij is dat gemeenten dichterbij inwoners staan en hen daarom efficiënter kwalitatief betere steun en zorg aan kunnen bieden. Gemeenten zijn nu  verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Binnenkort worden ze ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de begeleiding en verzorging van de AWBZ en de Jeugdzorg. 
  Lees verder
 • Centrumplan Weerselo

  Het centrum van Weerselo is toe aan een grondige vernieuwing. Daarvoor liggen er nu kansen, die zich geen tweede keer voordoen. De gemeenteraad heeft veel geld gereserveerd voor de herinrichting.  Lees verder